e-faktura - hvor ligger løsningen for næringslivet i Norge?

Det har vært diskutert å innføre krav om obligatorisk e-faktura for alle norske virksomheter, men forslaget legges høyst sannsynlig på is. Hva betyr dette for norsk næringsliv, og hvor problematisk er dette?

1. juli 2013 innførte staten krav om at leverandører til staten måtte sende fakturaer elektronisk når det ble inngått nye avtaler. Programvareleverandører innførte løsninger for å møte dette kravet, og i juli 2013 var det registrert 600 mottakere av e-faktura i ELMA-registeret. Dette hadde økt til 4.800 året etter og i dag er det ca 72.000 som er registrert som mottakere. Dette utgjør kun 13% av alle norske bedrifter. Etter innføringen i 2013 var det mange små og mellomstore bedrifter i Norge som kunne sende efaktura til sine statlige kunder, men det var da også mange statlige etater og organisasjoner som ikke kunne motta. Det har nå gått noen år siden innføringen, og kommunene har også innført krav om e-faktura til sine leverandører. Hvorfor er det da ikke mulig å legge dette som et krav for alle norske bedrifter?

Man kunne jo tenke seg at svaret på dette er at det blir et økonomisk tøft krav til norsk næringsliv, men jeg er ikke sikker på at det er det som er svaret. Det er i dag mange gode og prisgunstige sky-baserte økonomi-og fakturasystem tilgjengelig i Norge, og disse leverer e-faktura i det standardiserte EHF-formatet. Samtidig har et veldig stort antall små og mellomstore bedrifter bistand fra regnskapskontorer som har løsninger for e-faktura for sine kunder. Det bør derfor være enkelt å innføre dette for norsk næringsliv, og det er ikke kostnadsdrivende. Leveranse av en faktura på papir er langt dyrere enn en hel-elektronisk faktura.

Ser vi videre på besparelsen hos mottaker, så kan det være lett å være enig med Erlend Sogn i Visma Software som uttaler seg i Finansavisen 2. mai tidligere i år. Sogn mener at en slik innføring "burde være en nobrainer". Sogn og Visma er jo en part her, som både leverer systemer og tjenester for levering av e-faktura, og de er selvfølgelig veldig interessert i et slikt krav. Hva mener så regnskaps bedriftene, alle de som leverer regnskapstjenester til norsk næringsliv?

Regnskaps bedriftene er opptatt av å levere gode og kostnadseffektive løsninger til sine kunder. Bransjen er i endring, og det innføres nye digitale løsninger og tjenester med fokus på automatisering og samhandling med kundene. Vi er derfor ikke redd for å foreslå gode og effektive løsninger til våre kunder. Norske regnskaps bedrifter blir dermed løsningen. Vi snakker med våre kunder hver eneste dag. Løsningen bli mer effektiv når det gjelder håndteringen av inngående fakturaer med godkjenning og betaling, og regnskapene vil være oppdatert til enhver tid. Kundene vil da også ha et bedre beslutningsgrunnlag for sin virksomhetsstyring. Fokus må være på hvordan dette bidrar til økt effektivitet og produktivitet for små og mellomstore virksomheter. Og hvem bistår disse bedriftene? Jo, det er norske regnskapsbedrifter.  Vi tror veksten av mottakere av e-faktura vil øke raskere, og løsningen vil være de autoriserte regnskapsførerselskaper som jobber aktivt med moderne sky-løsninger med nye forretningsmodeller som gir økt verdi tilbake til kundene.

11. august 2017 - Geir Finholdt, ABR Regnskap AS