Produkter og tjenester

Små og mellomstore selskaper ønsker som oftest å outsource regnskap og økonomi, da de sjelden har behov for en person på fulltid. I tillegg blir selskapene veldig sårbare med kun én person som håndterer økonomien, både mht. ferier, sykdom o.l.

Selskapene har likevel behov for god og kvalifisert økonomikompetanse til å håndtere selskapets økonomi. I tillegg har selskapene av og til behov for ytterligere bistand/rådgivning utover ordinær regnskapsførsel. Det kan dreie seg om større eller mindre prosjekter internt, alt fra vikariat i en overgangsfase, ekstra bistand i en omstillingssituasjon, sparring rundt strategi og utvikling o.l.

Vi i Apriore har kompetanse og erfaring som gir kundene tilgang til den kompetansen de trenger, når de trenger det.