Xledger - skybasert økonomisystem

10 fordeler med Xledger

Xledger er bygget fra grunnen for å effektivisere og automatisere administrative prosesser. Systemet er fullstendig nettbasert, utvikles kontinuerlig og benytter det siste innen internetteknologi og sikkerhet. Du får alt du trenger i ett system, fra økonomistyring til prosjektledelse til kontroll på lager, innkjøp og logistikk. Brukeren får sanntidstilgang til bedriftens nøkkeltall.

10 fordeler med Xledger

Vurderer du å skifte forretningssystem? Her er 10 gode grunner til å velge Xledger.

 

1. spar tid med xledger

1. Spar resursser

Effektive og kostnadsbesparende arbeidsprosesser. Tidligere manuelle prosesser, sombankavstemning og arbeidsflyt, er automatisert.

 

 

i nettskyen med xledger

 

 

2. I nettskyen

Siden systemet er skybasert er det også tilgjengelig når som helst og hvor som helst, uavhengig av nettleser. I tillegg er systemet bygd i skyen og er derfor mer egnet i skyen enn tradisjonelle systemer som er flyttet over til skyen.

 

 

 

automatiske oppdateringer

 

3. Automatiske oppgraderinger

Ingen lokale installasjoner, oppgraderinger eller vedlikehold for deg som kunde. Du jobber alltid på siste versjon av systemet. Vi tar ansvar for å levere en funksjon, drift og forvaltning av systemet og hele IT-miljøet. Ingen tvil om ansvarsgrenser

 

 

rask implementering

 

4. Rask og forutsigbar implementering

Vesentlig kortere implementeringstid enn standard ERP-systemer. Lave investeringer ved alle behov for endringer. Pay as you go – ingen investering.

 

alltid oversikt og kontroll

 

5. Alltid oversikt og kontroll

Umiddelbar tilgang til oppdatert styringsinformasjon med visuell og intuitiv oversikt, i alle dimensjoner. Forbedre beslutningsgrunnlaget basert på analyse og tilgang til real-time data.

 

 

skalerbart

 

6. Skalerbart

Systemet utvikles i takt med bedriftens behov, du kan starte som liten bedrift og vokse deg stor uten å måtte bytte system. Systemet dekker kommende behov. Dette gjelder også om en bedrift ekspanderer eller starter samarbeid globalt.

 

oppetid

 

7. Stabilt og sikkert

Oppetid på 99,98 %. Vi kjører regelmessig backup og testing av restore, som gir en høyere driftsikkerhet og mindre risiko for din bedrift.

 

 

enkel arbeidsdeling

 

8. Enkel arbeidsdeling

Det er enkelt å dele arbeidsoppgaver mellom medarbeidere og regnskapsbyrå samt involvere eksterne partnere, slik som f.eks. revisorer. Det at man lærer av andre reduserer risiko for feil, som gir mer lønnsomhet.

 

integrasjoner med xledger

 

 

 

9. Integrasjon med andre systemer

Xledger tilbyr en rekke muligheter for å overføre forskjellige typer data fra eksisterende systemer til Xledger, og omvendt, bl.a. kunde- og leverandørdata, kunde- og leverandørtransaksjoner, hovedbokstransaksjoner, kassedata, ansattdata, produkter og bankinformasjon (bl.a. transaksjoner og bilag).

 

 

alt i ett system

 

 

10. Alt i ett system

Du trenger ikke tilleggssystemer for timeføring, prosjektledelse, logistikk, skanning og dokumentflyt eller andre funksjoner. Alt er i ett system.