Er ditt kassasystem klart for det nye regelverket fra 1. januar 2019?

Den nye kassasystemloven med forskrift trådte i kraft for leverandørene 1. januar 2017, og stiller krav om at alle nye kassasystem som selges, leies eller lånes ut, følger det nye regelverket.

For å legge til rette for en naturlig utskifting av eksisterende system, fikk bokføringspliktige bedrifter to år på å oppgradere sine kassasystem. Innen 1. januar 2019 må alle kassaapparat følge kravene i kassaloven.

Den nye loven innebærer blant annet:

  • Klare funksjonskrav til kassasystemene
  • Krav til produkterklæring fra leverandørene
  • Brukskrav for de bokføringspliktige
  • Overtredelsesgebyr for leverandører av kassasystemer og bokføringspliktige.
  • En beskrivelse av systemets oppbygging og funksjoner skal følge med systemet ved salg, utleie eller utlån.
  • Skattekontoret kan kreve nødvendig innsyn i programvare, servicemanualer etc.
  • Eksport av registrerte opplysninger til skatteetaten (Ved bokettersyn)

Vi sender i disse dager ut skjema til alle våre kunder hvor vi samler inn nødvendig informasjon for å sikre oss at alle våre kunder har lovlige kassaapparat.

Trenger du nytt kassaapparat kontakt Tommy (tommy@abr.no) eller Geir (geir@abr.no), så hjelper vi deg.